Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 


‘Groot communicatieprobleem
tussen ouders en kinderopvang’

Zo luidde het voorpaginanieuws van de Volkskrant. Er werden zelfs diverse congressen georganiseerd om dit probleem te bespreken. Voor Marcel Le Duc, marketingdeskundige en huidig uitgever van het Kinderdagverblijfboek, was dit reden om te onderzoeken wat het probleem was, om te kijken welke oplossing hij zou kunnen vinden.
Uit zijn onderzoek en diverse gesprekken met ouders, kinderopvang, pedagogen en het ministerie van WVC bleek het volgende:
Ouders brachten hun kind naar de kinderopvang zonder veel tijd te hebben om met de leidsters te kunnen spreken over het wel en wee van hun kind.
In sommige kinderdagverblijven werd wel een blanco schriftje gebruikt om informatie uit te wisselen, maar dit bleek niet optimaal. Het kostte teveel tijd van de leidsters om steeds 'verhalend' te moeten schrijven en het daagde ouders niet uit actief mee te doen.

Er bleek behoefte te zijn aan een communicatiemedium tussen ouders en kinderopvang met een hoge bewaarfunctie waarin ouders worden uitgenodigd een actieve bijdrage te leveren. Dit medium moest bovendien betaalbaar zijn en enigszins tijd besparen.
Op basis van deze voorwaarden heeft Marcel le Duc, in nauwe samenwerking met pedagogen, beleidsmedewerkers van het ministerie, leidsters en ouders, het concept van het huidige Kinderdagverblijfboek ontwikkeld.

Inmiddels vier edities verder is het Kinderdagverblijfboek verder geprofessionaliseerd en op heel veel kinderdagverblijven niet meer weg te denken.

   
   
Webdesign: AndromedaDesign.nl